fbpx

info@tiemcoach.nl

+31 6 419 65 106

Tips voor ouders van kinderen met AD(H)D

Het grootste probleem van kinderen met AD(H)D is niet het gebrek aan concentratie, impulsiviteit of hyperactiviteit. Want het kind ervaart dit zelf namelijk niet als een probleem. Nee, het probleem van kinderen met AD(H)D begint als ze het gevoel krijgen dat er iets mis is met hen.

Dit wordt gevormd als er (te hoge) verwachtingen zijn waar het kind niet aan kan voldoen. Bijvoorbeeld te lang stilzitten, mensen in de ogen aankijken omdat het hoort, huiswerk afmaken of terwijl hun hoofd helemaal vol zit.

Opvallend gedrag

Omdat ze niet in de pas lopen, worden ze continu aangesproken op gedrag wat ze niet zomaar kunnen veranderen. Het kind voelt zich machteloos en hulpeloos en gaat op zoek naar manieren om hiermee om te kunnen gaan. Als dit te lang duurt kan er gevolgschade bij het kind ontstaan als bijvoorbeeld faalangst of depressiviteit. Als een kind niet goed weet hoe het om moet gaan met de confrontaties, kan het bepaald gedrag vertonen waaraan je dit zal herkennen.

Type 1: De rebel

Er zijn kinderen die sterk gaan rebeleren, omdat ze geen andere optie of handvatten voor ander gedrag hebben. Ze zetten zich af tegen ouders, juffen of andere (dominante) kinderen. Uiteindelijk werkt dit nog meer wederzijds onbegrip in de hand en wordt de negatieve spiraal versterkt. Tot je op het punt komt dat iedereen met zijn handen in het haar zit, want niemand weet raad met het opstandige kind.

Type 2: De pleaser

Dit kind is geneigd om alles goed te willen doen en is bang om verlaten of buitengesloten te worden. Ze vertoont sociaal wenselijk gedrag en wordt heel goed in laten zien wat de omgeving wil zien (manipulatie). Daardoor verlaten ze hun authentieke zelf en ontstaat er vanbinnen meer onrust en een gevoel van eenzaamheid, angst of wantrouwen. Je moet van goede huize komen om door dit masker heen te kunnen prikken.

Type 3: De kluizenaar

Dit kind trekt zichzelf steeds terug in zijn eigen bubbel, zijn eigen magische en veilige wereld. De enige manier om rust te ervaren is om zich af te schermen van verwachtingen van buitenaf. Het kind komt dromerig over of trekt zich letterlijk terug op zijn kamer. Het speelt niet graag met leeftijdgenoten.

Hoe kan je jouw kind met AD(H)D helpen?

AD(H)D is geen probleem van je kind, het is een gezinsprobleem! Je zal als ouder dus ook aan jezelf moeten werken. Het is héél belangrijk dat deze (gevoelige) kinderen opgroeien in een veilige, emotioneel stabiele omgeving. En de verantwoordelijkheid hiervoor ligt altijd bij de volwassenen. Het is helpend als school en ouders op een lijn liggen wat betreft de aanpak, maar in de praktijk is dit helaas soms niet het geval. Wat je als ouder wel kunt doen is oefenen en leren om je kind echt te zien en volledig te accepteren, naar hem/haar te luisteren en je te verplaatsen in zijn belevingswereld. Als je kind zich veilig voelt en voldoende zelfvertrouwen ontwikkelt, zal je merken dat het door de jaren heen vanzelf meer focus krijgt en rustiger wordt.

Blijf rustig en een veilige haven voor je kind

Probeer in alle gevallen je rust te bewaren. Als je merkt dat dit even niet lukt leg dan uit dat je even weg gaat om af te koelen (goed voorbeeld doet volgen). In deze stilte en rust kan je kind ook bezinnen. Stilte doet wonderen! Als je kind zich veilig voelt bij jou, zal het zich sneller ontwikkelen en gemakkelijker kunnen leren op school. Een angstig kind is alleen maar bezig met overleven. Houd vertrouwen in je kind. Kinderen met AD(H)D hebben fantastische kwaliteiten die deze samenleving juist nodig heeft. Stimuleer ze in wat ze leuk vinden!

Praat, wees creatief en gebruik humor

Kom altijd terug op een gebeurtenis of gesprek als de emoties zijn gezakt. Ga het gesprek opnieuw aan en geef alle gevoelens van je kind de ruimte; boos, teleurgesteld, verdriet, enthousiasme, angst. Je hoeft er alleen maar te zijn, te luisteren en begrip te tonen voor je kind! Maak je eigen gevoelens bespreekbaar en vertel rustig en duidelijk wat voor gedrag je wenst en wat voor gedrag niet acceptabel is voor jou als ouder. Zorg er wel voor dat je kind zich niet verantwoordelijk gaat voelen voor jouw emoties, dit kan je ontkrachten door te benoemen dat jij voor jezelf zorgt. Daarnaast is humor en creativiteit heel belangrijk. Samen lachen verbind en laat je kind zelf ook eens nadenken over een oplossing. De meeste kinderen met ADHD vinden het fijn als ze actief betrokken worden.

Werk aan je eigen pijnpunten

Kinderen spiegelen jou als vader of moeder op je eigen pijnpunten. Zodra dit gebeurt heb je te kijken hoe jij jezelf kan helen. Vaak hopen we (onbewust) dat een ander onze pijn of gemis oplost of vervult, of besteden we de opvoeding liever uit aan professionals of school. Maar een ander kan jouw pijn of gemis nooit oplossen, dit is een illusie. Dus neem je verantwoordelijkheid en ga ermee aan de slag.

Lukt het je niet alleen om los te komen van je eigen pijn, vraag dan om hulp! Hulp vragen voelt kwetsbaar en vergt moed, het is geen zwakte maar het getuigt van kracht. Bovenal help jij jouw kind en andere gezinsleden hier enorm mee.

Ik wens je veel succes en kracht toe. Blijf vooral vertrouwen houden in je zoon of dochter! Als je specifieke vragen hebt of coaching wil, neem gerust contact op.

Liefs,
Janneke Tiemissen

Geef een reactie